Vilket är bästa prepper sidan?

Hur blir man då en prepper?
Det finns flera olika sorters preppare där alla har sina egna tankar om vad de förbereder sig för.
Således finns det lika flera skilda sätt att ”bli” en preppare.

Somliga kanske enbart vill klara sig genom ett längre strömavbrott medan andra förbereder sin familj att klara av en kärnvapenattack av okänd makt.

Det de flesta kriser och katastrofer har gemensamt är att man behöver föda, vatten, värme och något sätt att kommunicera (eller i alla fall erhålla information på).

I Sverige idag så räknar myndigheterna med att du som frisk person ska kunna klara dig i 72 timmar utan hjälp av utomstående.
Detta för att de som faktiskt behöver hjälpen så som äldre och sjuka främst ska kunna få ta del av den hjälp som samhället kan ge.

Samtidigt så finns det INGEN garanti att man kommer erhålla undsättning efter 72 timmar av någon myndighet.

Se därför till att check here ni har det ni behöver i familjen hemma utan att behöva lämna hemmet.

Det ni alltid bör se till är att ha några dagars förbrukning av hemma är vatten, föda, läkemedel, något att värma er med ifall det är kallt och något sätt att erhålla information av omvärlden på t.ex. en batteridriven FM radio.

Genom att läsa denna blogg får du en bra start även om du är novis på prepping!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *